ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ IBS (ਪੇਟ ਦੀਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ) ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ?

Abdominal pain

ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ

acidity

ਗੈਸ ਬਣਨਾ

camod

ਜ਼ੁਲਾਬ ਹੋਣਾ

Constipation

ਕਬਜ਼ ਰਹਿਣਾ

Vomiting

ਬਦਹਜ਼ਮੀ

Weight Loss

ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਘਟਨਾ

Abdominal pain

ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ

acidity

ਗੈਸ ਬਣਨਾ

Constipation

ਕਬਜ਼ ਰਹਿਣਾ

Vomiting

ਬਦਹਜ਼ਮੀ

camod

ਜ਼ੁਲਾਬ ਹੋਣਾ

Weight Loss

ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਘਟਨਾ

ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ

ਫਾਰਮ ਭਰੋ


  IBS ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

  • ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ
  • ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ
  • ਫ਼ੂਡ ਐਲਰਜੀ

  ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ?

  ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਹਰਵੀਨ ਕੌਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਸਪੀਕਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ।

  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦ ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਂਡਸੇਟਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੇਖੋ

  IBS (ਪੇਟ ਦੀਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ) ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ? ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰੋ